Werkwijze

Onze werkwijze

Voor Totaal Kantoorinrichting zijn altijd uw eisen en wensen het uitgangspunt. Voor ons gaan dit verder dan alleen het beschikbare budget en het aantal kamers en bureaus e.d. Daarom willen we altijd graag inzicht in de missie en de visie van uw bedrijf. Wij willen graag weten voor soort bedrijf u heeft en waar u in de toekomst met uw bedrijf wilt staan. Welke uitstraling naar de markt (klanten, leveranciers en partners) is voor u van belang. Ook willen we graag weten waar voor u en uw medewerkers een prettige werkomgeving aan moet voldoen. Alleen op deze manier kunnen wij een werkomgeving creëren waarin uw medewerkers beter kunnen samenwerken, zich laten inspireren en beter presteren.

Naast deze meer algemene inzichten zijn wij uiteraard ook geïnteresseerd in meer praktische zaken zoals het aantal werkplekken en ruimtes, de behoefte aan koffiecorners, pantry’s, recepties of garderobes e.d., de voorkeuren voor bepaalde materialen en kleuren, etc.

Tot slot is voor ons van belang of de kantoorinrichting zich beperkt tot project meubilair of dat ook stoffering, schilderwerk, herinrichting van ruimtes, binnenmilieu of verlichting aan de orde zijn.

De uitgebreide kennis die Totaal Kantoorinrichting heeft op het gebied design en techniek maakt het mogelijk om alle relevante onderwerpen die bij de inrichting van uw kantoor komen kijken reeds vanaf de eerste schets volledig te integreren in het ontwerp. Het voorgaande zult u misschien logisch vinden, maar Totaal Kantoorinrichting is op dit punt uniek.

Bij Totaal Kantoorinrichting kunt u terecht voor de totale inrichting van uw kantoor. Van het eerste ontwerp, de elektrotechnische installatie, het binnenmilieu de vloeren, wanden en plafonds, tot het meubilair.

Totaal kantoorinrichting stort zich met veel passie op ieder project.

Duurzaamheid

Totaal Kantoorinrichting geeft om onze aarde. Onze werkmethoden zijn duurzaam en we gaan milieuvervuiling tegen. Alle milieu-, arbo- en veiligheidsregels kennen we natuurlijk en hanteren wij tijdens onze projecten. We blijven ook op de hoogte van nieuwe materiaalsoorten en de laatste technieken zodat we u het allerbeste eindproduct kunnen bieden. Door middel van werkplekinspecties en trainingen zorgen we ervoor dat onze hoge normen in stand blijven o.a. op het gebied van:

  • verantwoord inkopen
  • zuinig werken met energie en water
  • verantwoord verzamelen en afvoeren van afval
  • maximale beperking van overlast voor klanten, medewerkers en omwonenden
Contact

Een offerte of informatie aanvragen?