Energie label

Uw kantoor nog geen energie label?

Heeft uw kantoor nog geen energie label? U bent verplicht om vóór 2023 uw kantoor te verduurzamen tot minimaal label C.  Samen met onze vaste partner Energiescan.nu kunnen wij u hierin adviseren en ontzorgen. Maak daarvoor een vrijblijvende afspraak via ons contactformulier. Een van onze adviseurs neemt contact met u op. Het doel: uw kantoor verduurzamen zodat uw kantoor voldoet aan de wet- en regelgeving èn uw energierekening flink laten dalen.

Heeft u geen label? Of heeft u een label, maar wilt u toch hulp en inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen? Neem dan contact met ons op!

Wat houdt de regeling verplicht energielabel C kantoren in 2023 in?

  • Vanaf 1 januari 2023 moeten alle kantoorgebouwen in Nederland voorzien zijn van minimaal een energielabel C.
  • Is de terugverdientijd om een C-label te bereiken meer dan tien jaar, dan is het de eigenaar toegestaan om slechts de aanpassingen te doen die wél binnen tien jaar terug te verdienen zijn.
  • De regering heeft aangekondigd dat per 1 januari 2030 energielabel A de standaard voor kantoorgebouwen zal zijn.

De volgende gebouwen zijn van de regelgeving vrijgesteld:

  • Gebouwen waarvan minder dan 50 procent van het oppervlak een kantoorfunctie heeft.
  • Kantorengebouwen met een oppervlakte kleiner dan honderd vierkante meter.
  • Gebouwen met een nationale monumentale status.
  • Gebouwen die geselecteerd zijn om binnen twee jaar gesloopt, onteigend of getransformeerd te worden.

Huurders en verhuurders moeten met elkaar om tafel om de route naar 2023 en 2030 vast te leggen

Gedeelde kostenverantwoordelijkheid

Huurders en verhuurders moeten met elkaar om tafel om de route naar 2023 en 2030 vast te leggen.
Primair is het hen toegestaan om samen afspraken te maken over de kostenverdeling voor deze verduurzaming. Is dit niet vastgelegd in een huurovereenkomst of komen partijen er samen niet uit, dan vormen de algemene voorwaarden van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) een hulpmiddel.
Hierbij zal de aard van de investering een grote rol spelen. Een voorbeeld is dat de vervanging van grootschalige installaties in de regel voor rekening van de verhuurder komt, terwijl de huurder de kosten draagt voor de vernieuwing van lichten en armaturen naar LED (zoals de voorwaarden van 2015 stellen). Er is vooralsnog geen jurisprudentie over vergelijkbare kwesties.

Contractuele vastlegging

Wat nadrukkelijk is bepaald, is de vereiste om een EPC-label te verstrekken (ROZ 2015, artikel 1.5.). Deze standaardclausule biedt echter geen uitkomst als een gebouw niet voldoet aan de minimale vereiste, label C.
Om die reden is het erg belangrijk, zowel voor huurders als verhuurders, om dit als onderdeel mee te nemen in huurvoorstellen en huuronderhandelingen. Door de kosten al bij de totstandkoming van een overeenkomst toe te wijzen, zijn verantwoordelijkheden ingekaderd en onvoorziene risico’s geminimaliseerd.

Het is ook essentieel om vast te stellen wat het huidige energielabel is

Daarbij is het ook essentieel om vast te stellen wat het huidige energielabel is en ook af te spreken dat de verhuurder garandeert dat een energielabel van C of hoger vóór 1 januari 2023 is bereikt.

Het is duidelijk dat deze verduurzamingsdoelstelling van invloed gaat zijn op besluitvorming bij verhuizingen en contractverlengingen. Zowel uit kostenoogpunt, als uit maatschappelijke en milieutechnische betrokkenheid, goed werkgeverschap en de invloed op het energieverbruik en huurniveau.

Energielabel kantoor naar minimaal C: verwachte upgradekosten per m2

De EIB (Economisch Instituut voor de Bouw) en ECN (Energieonderzoek Centrum Nederland) hebben op basis van onderzoek een schatting gemaakt van gemiddelde kosten om verouderde kantoorgebouwen te upgraden naar een C-label.
Een gebouw met F-label of hoger vraagt om een investering van ongeveer €15 per vierkante meter, terwijl het upgraden van G naar C tussen €39 en €71 per vierkante meter kost.

Upgraden van G naar C kost tussen 39 en 71 euro per vierkante meter