Woningstichting Woensdrecht

Het ontwerp, volledige afbouw en inrichting gerealiseerd.